UPRAWNIENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW


Dzisiejsza aktualizacja programu wprowadza znaczące zmiany w mechanizmie zarządzania uprawnieniami użytkowników w naszym oprogramowaniu. Od teraz istnieje możliwość grupowania użytkowników i przydzielania im uprawnień na poziomie grupy, co ułatwia i przyspiesza proces zarządzania uprawnieniami dla wielu osób jednocześnie. Dodatkowo, dzięki tej aktualizacji, administratorzy będą mogli łatwiej monitorować i modyfikować uprawnienia w obrębie poszczególnych grup, co zapewnia lepszą kontrolę i elastyczność w dostosowywaniu dostępu do różnych funkcji programu. Ta zmiana jest szczególnie korzystna w przypadku dużych zespołów, gdzie potrzeba szybkiej i efektywnej zmiany uprawnień dla wielu użytkowników naraz.

Scroll to Top