DODANO DOKUMENTY KASOWE W REJESTRZE UMÓW

W module Rejestr Umów rozszerzyliśmy funkcjonalność o nowe dokumenty kasowe – KP (Kwitowanie Przychodu) i KW (Kwitowanie Wydatku). Te nowe dokumenty wprowadzają dodatkowe korzyści, umożliwiając Państwu wygodne przyjmowanie płatności związanych z daną umową. Dzięki nim, możecie jeszcze bardziej uporządkować proces finansowy i śledzić przepływ gotówki związanej z poszczególnymi umowami. Dodatkowo, dokumenty kasowe KP i KW stanowią ważne narzędzie w zakresie dokumentacji i potwierdzenia transakcji finansowych, co przyczynia się do zwiększenia transparentności i wiarygodności Państwa działalności. Wprowadzenie tych dokumentów do naszego modułu Rejestr Umów jest kolejnym krokiem w zapewnianiu kompleksowego wsparcia dla Państwa procesów finansowych.


Scroll to Top