STATUSY W MODULE NIERUCHOMOŚCI

Od dzisiaj w programie „Asystent Nadzór Budynków ” użytkownicy mają możliwość samodzielnego definiowania statusów dla całego modułu nieruchomości. Ta innowacyjna funkcjonalność istotnie poszerza perspektywy prowadzenia rejestru obiektu. Obiekty budowlane, takie jak domy, biurowce czy infrastruktura publiczna, stanowią istotny składnik krajobrazu miejskiego. Prowadzenie rejestru tych obiektów umożliwia skuteczne monitorowanie ich stanu technicznego, planowanie konserwacji oraz szybką reakcję na ewentualne awarie. Definiowanie statusów dla modułu nieruchomości pozwala dostosować system do unikalnych potrzeb użytkownika, zwiększając tym samym efektywność zarządzania obiektami budowlanymi. Wprowadzenie tej funkcji sprzyja także lepszej kontroli nad procesami związanymi z obiektami budowlanymi, co z kolei przyczynia się do zwiększenia ich trwałości i wartości.

https://meteoryt.pl/Asystent_Chmura_Nadzor_Budynkow-d377-344.html

Scroll to Top