PRODUKCJAW module Asystent Produkcji wprowadzono nowe funkcjonalności: procesy produkcyjne (szczegółowe czynności wymagane w trakcie produkcji) oraz świadectwo jakości (dokument potwierdzający spełnienie norm jakościowych produktu). Moduł ten jest częścią systemu Zarządzania Jakością i umożliwia integrację procesów z produktami złożonymi.

Nowe funkcje modułu pozwalają na lepsze monitorowanie etapów produkcji i zapewniają pełniejszą kontrolę nad jakością wytworzonych produktów. Świadectwo jakości stanowi oficjalny dokument, który może być przedstawiany klientom jako potwierdzenie wysokiej jakości produktów. Integracja procesów z produktem złożonym pozwala na śledzenie i zarządzanie każdym etapem produkcji, od początku do końca, co zwiększa efektywność i poprawia ogólną jakość wytworzonych dóbr.

https://meteoryt.pl/Asystent_Chmura_Produkcja-d381-220.html

Scroll to Top