PRODUKCJA


W zakresie produkcji wprowadzono istotne ulepszenia: teraz można tworzyć zamówienia na niezbędne produkty do realizacji projektów, z precyzyjnym podziałem według dostawców. Zaimplementowano również funkcję przydzielania wykonawcy do zlecenia produkcyjnego poprzez prawy przycisk myszy. Dodatkowo, umożliwiono dodawanie ofert bezpośrednio przez pracowników, gdzie w roli nabywcy pojawiają się ich imiona i nazwiska.

Produkcja w firmie jest kluczowym elementem, który umożliwia szybką i efektywną realizację zamówień. Te ulepszenia w procesie produkcyjnym znacząco podnoszą jakość obsługi klienta, skracając czas oczekiwania na zamówienia. Optymalizacja pracy z dostawcami i lepsze zarządzanie zasobami umożliwiają sprawniejsze wykorzystanie materiałów i zasobów ludzkich. Nowe narzędzia zwiększają także transparentność procesu produkcyjnego, co jest szczególnie ważne w kontekście ciągłego doskonalenia jakości i efektywności pracy.

https://meteoryt.pl/szukaj/meteoryt/param/pg=produkcja

Scroll to Top