MODUŁ OFERTY – NOWA AKTUALIZACJA


Najnowsza aktualizacja Asystenta Chmura przynosi istotne udoskonalenia w module ofert, co stanowi znaczący krok ku bardziej rozbudowanym i atrakcyjnym prezentacjom produktów. Teraz możliwe jest dodawanie zdjęć do pozycji w ofercie, które zostaną wyświetlone na wydruku w formie małych miniatur. Kliknięcie w dowolne z tych miniaturek przez użytkownika spowoduje natychmiastowe przejście do pełnoekranowego widoku zdjęcia. Dodatkowo, istnieje opcja dodawania zdjęć bezpośrednio do samej oferty, a każde z tych zdjęć może być opatrzone opisem, który będzie widoczny na stronie oferty.

Ta znacząca aktualizacja ma na celu zwiększenie atrakcyjności ofert oraz ułatwienie klientom zrozumienia pełnej gamy produktów i usług dostępnych w ofercie. Jesteśmy przekonani, że te zmiany istotnie wpłyną na tworzenie bardziej przekonujących i kompleksowych ofert, co z kolei przyczyni się do zwiększenia satysfakcji naszych klientów oraz poprawy wyników biznesowych. Dzięki możliwości lepszego wizualizowania oferty, nasi klienci będą mieli bardziej klarowny obraz dostępnych opcji i produktów, co z pewnością przekłada się na ich pozytywne wrażenia z korzystania z Asystenta Chmura.

https://meteoryt.pl/Asystent_Chmura_Oferty_i_Zapytania-d379-254.html

Scroll to Top