KARTA PRACY


Karta pracy, dostępna w oprogramowaniu Asystent Akta Osobowe, została niedawno zaktualizowana o nową funkcję filtracji. Dzięki temu użytkownicy mają teraz możliwość łatwiejszego sortowania i wyszukiwania informacji na podstawie danych z akt osobowych pracowników. Nowy filtr umożliwia precyzyjne selekcjonowanie danych, co znacząco ułatwia zarządzanie informacjami o czasie pracy i obecności pracowników w firmie.

Dodatkowo, karta pracy w tym systemie umożliwia teraz bardziej szczegółowe śledzenie czasu pracy każdego pracownika. Użytkownicy mogą nie tylko monitorować godziny pracy, ale także analizować wzorce obecności, nieobecności czy nadgodzin. To narzędzie jest niezwykle pomocne w planowaniu zasobów ludzkich i efektywnym zarządzaniu czasem pracy. Jest to szczególnie istotne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, gdzie precyzyjne zarządzanie czasem pracy ma kluczowe znaczenie dla efektywności i produktywności pracowników.

https://meteoryt.pl/Asystent_Chmura_Akta_Osobowe-d362-182.html

Scroll to Top