DOKUMENTY KASOWE – PROGRAM W CHMURZE


Asystent Dokumenty Kasowe został uaktualniony o nowe rodzaje dokumentów, takie jak BW (Bank Wyda) i BP (Bank Przyjmie). Ponadto, wprowadzono nową funkcję filtrowania danych na podstawie określonego zakresu czasowego. Ta nowa opcja umożliwia dokładne rozliczanie transakcji gotówkowych za określony dzień lub okres czasu.

Dzięki tym zmianom, użytkownicy mogą łatwiej zarządzać swoimi dokumentami kasowymi, śledzić operacje bankowe i dokonywać precyzyjnych rozliczeń za konkretne dni lub interwały czasowe. To usprawnienie znacząco ułatwia kontrolę nad finansami i zapewnia dokładność w księgowości.

Nowe funkcje Asystenta Dokumenty Kasowe pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie finansami firmy oraz sprawniejsze rozliczenia gotówkowe.

https://meteoryt.pl/szukaj/meteoryt/param/pg=kasowe

Scroll to Top