AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIE O NIEOPŁACONEJ FAKTURZE


Do wersji chmurowej programów Asystent, z modułem fakturowania została wprowadzona nowa funkcjonalność. Od dzisiaj dostępna jest opcja automatycznego przesyłania powiadomień e-mail o zaległych płatnościach. System wysyła takie powiadomienia z jednodniowym opóźnieniem po upływie terminu płatności, aby uwzględnić transakcje bankowe w trakcie realizacji. Ponadto, istnieje możliwość ręcznego aktywowania tej opcji – wystarczy zaznaczyć odpowiednie faktury i kliknąć przycisk „Wyślij przypomnienie o zaległej płatności” w menu opcji.

Scroll to Top