AUTOMATYCZNE PŁATNOŚCI faktur zakupowych

Zaktualizowaliśmy nasz system zarządzania fakturami zakupowymi, wprowadzając nową, wygodną funkcję – opcję autopłatności. Teraz, korzystając z naszego programu, użytkownicy mogą automatycznie regulować należności za faktury zakupowe. Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest jednorazowe wypełnienie numeru rachunku bankowego docelowego klienta. Po tej konfiguracji, system automatycznie przetwarza płatności, eliminując potrzebę manualnego wprowadzania danych za każdym razem. Ta innowacja ma na celu usprawnienie procesu płatności, oszczędzając czas i zwiększając efektywność zarządzania finansami w firmie. Dodatkowo, funkcja autopłatności zapewnia większą precyzję oraz minimalizuje ryzyko błędów, co jest kluczowe w prowadzeniu efektywnej i transparentnej księgowości.

Scroll to Top