AKTUALIZACJA


W dniu dzisiejszym zaktualizowano moduł raportu kasowego, wprowadzając poprawki ułatwiające raportowanie na poziomie oddziału. Dodatkowo, moduł Ewidencji Środków Trwałych został wzbogacony o funkcję importowania danych z rejestru pojazdów oraz nową paletę kolorystyczną dla statusów.

Wykorzystanie zaktualizowanego modułu raportów kasowych w naszej firmie pozwoli na bardziej efektywną i szczegółową analizę finansów każdego oddziału. Umożliwi to lepsze dostosowanie strategii biznesowych do realiów finansowych poszczególnych lokalizacji.

Natomiast integracja Ewidencji Środków Trwałych z rejestrem pojazdów znacznie usprawni zarządzanie flotą samochodową. Dzięki automatycznemu importowaniu danych, błędy wynikające z ręcznego wprowadzania informacji zostaną wyeliminowane, a nowy system kolorystyczny statusów ułatwi szybką identyfikację aktualnego stanu pojazdów. To wszystko przyczyni się do optymalizacji procesów zarządzania i kontroli nad środkami trwałymi, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania firmy.

https://meteoryt.pl/

Scroll to Top